Thịt viên

Đặc điểm sản phẩm Thịt viên là món ăn đặc trưng, phổ biến của bánh cuốn Hải Phòng. Tuy ...

Xem thêm

Chả mực

Đặc điểm sản phẩm: Bánh cuốn Gia An làm chả mực theo cách mà người Hạ Long,Quảng Ninh làm. ...

Xem thêm

Bánh cuốn chay

Đặc điểm sản phẩm: Bí quyết gia truyền tạo ra hương vị bánh cuốn đặc biệt “nguyên ...

Xem thêm

Sản phẩm tiêu biểu